Geachte ouder/verzorger,
Na pinksteren bieden we vanaf 7 juni a.s. op dinsdag- en woensdagochtend peuteropvang aan. Naast juf Iris start juf Eline.
De bouw van de nieuwe school en kinderopvang vordert gestaag. We starten kinderopvang, voor de kinderen van 0 tot 13, alles onder 1 dak. Er komen inmiddels diverse aanmeldingen binnen.
Mocht u van de nieuwe ochtenden of andere arrangementen gebruik willen maken dan kunt u contact opnemen met kantoor, 0595 – 432603
Belangrijk
*vanaf 7 juni extra dagdelen peuteropvang op dinsdag- en woensdagochtend
*tussen zomer- en herfstvakantie oplevering nieuwe school
*dan ook dagopvang vanaf 0 jaar tot 4 jaar
*dan ook voorschoolse en buitenschoolse opvang vanaf 4 tot 13 jaar
Met vriendelijke groet,
De juffen ’t Lutje Grut

lg1lg2