Het Berlagehuis in Usquert heeft gediend als inspiratiebron voor het ontwerp van het nieuwe gemaal in de Usquerdermaar. Dat schrijft architect Arie Nienhuis in een toelichting op zijn bouwtekeningen.
Zo komt het aanzicht van de voormalige raadszaal van het gemeentehuis in Usquert terug in de architectuur van het gemaalgebouw. Ook komen de materialen, de kleuren van stenen en van de kozijnen overeen met die van het Berlagehuis, waarbij de vlaggenmast niet is vergeten. 
Wasserblau
Opmerkelijk toeval is dat de kleur die gebruikt is in het Berlagehuis 'Wasserblau' blijkt te heten, een toepasselijke naam voor de kleur van een gemaal.

Hoog grondwaterpeil
Waterschap Noorderzijlvest laat het gemaal bouwen om de gevolgen van de bodemdaling door de gaswinning op te vangen. De bodem daalt daar 5 tot 10 centimeter méér dan verwacht. Het waterschap heeft van inwoners veel klachten ontvangen over het hoge grondwaterpeil. De kosten voor het nieuwe gemaal - 5 miljoen euro - worden betaald uit de aardgasbaten.

Bron: RTVNoord.nl

gemaal