Hallo dorpsgenoten,

Gisteren bracht een delegatie van de Tweede Kamer en de provincie o.a. een bezoek aan Usquert en wij hebben ze graag ontvangen. Wij wilden ze goed informeren over ons proces en de resultaten met betrekking tot de diverse onderzoeken die wij het afgelopen jaar hebben laten doen om ons pand bouwkundig te versterken tegelijk met het schadeherstel. In november hebben wij schriftelijk al heel veel informatie verstrekt aan alle partijen in de Tweede Kamer maar o.a. ook aan de provincie, de Dialoogtafel, de burgemeester, de OVV en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Gisteren spitste zich het bezoek vooral toe op de situatie en de problemen rondom het cultureel erfgoed, maar dat impliceert natuurlijk ook de problemen van de oudere woningen in het algemeen.

Usquert telt ruim 50 rijksmonumenten en de gehele Wadwerderweg is rijksbeschermd dorpsgezicht. De problematiek raakt Usquert dan ook zeer en het bouwkundig versterken zal zeer ingrijpend zijn, waarbij veel monumentale waarde verloren zal gaan. Voor alle panden geldt maatwerk.

Wij zullen binnenkort o.a. ook de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed , Libau, Deal en het Restauratiefonds ontvangen om ook hen uitgebreider te informeren over de problematiek.

Daarnaast gaan onze onderzoeken verder en wij verwachten binnen twee maanden het versterkingsplan gereed te hebben. Onze hoop is nu gevestigd op het verder terugdraaien van de gaskraan en daarnaast op maatregelen die het proces voor de eigenaren soepeler zullen laten verlopen. Wij hebben daarover onze ideeenook naar voren gebracht. Wij hopen zo ons steentje bij te dragen om zoveel mogelijk het authentieke groningen en het cultureel erfgoed te bewaren.

Fam. De Joode en Zachrisson