In 2016 is het weer zover, het tweejaarlijks evenement Monumentaal Usquert gaat weer plaatsvinden.
Wat in 2006 ooit begon als Mooi Usquert werd nadien voortgezet onder de naam Monumentaal Usquert en zal in 2016 zijn 6e editie gaan beleven.
Er is wel een kleine wijziging doorgevoerd.
Heeft het evenement de laatste keren in de maand mei plaats gevonden, in 2016 gaan we weer terug naar het oorspronkelijke moment, te weten in september.
Het zal weer samenvallen met het nationale monumentenweekeinde, namelijk 10 en 11 september.
Ook nu weer zullen, naast openbare gebouwen zoals de molen Eva en de Petrus en Pauluskerk, ook weer veel karakteristieke en monumentale woonhuizen voor de bezoekers worden opengesteld.
Men kan weer genieten van kunst en antiek, van muziek en poëzie in vele panden en tuinen.
De commissie Monumentaal Usquert is enkele maanden geleden gestart met de voorbereidingen van deze 6e editie.
Toen is ook het besluit genomen om het evenement weer te koppelen aan het nationale monumentenweekeinde, omdat sfeer en aanbod uitstekend bij elkaar passen.
In de komende tijd zullen wij u op de hoogte blijven houden van de voortgang, zowel via de Devo maar ook via Usquert.net en de vernieuwde website van Monumentaal Usquert.
De commissie is een werkgroep van de Vereniging Dorpsbelangen Usquert en via het secretariaat daarvan bereikbaar voor commentaar en suggesties. (adres: zie Devo).

14280816069 a20f79c508 o