USQUERT – Bestuurslid Bos van waterschap Noorderzijlvest en directeur Dedden van Friso Bouwgroep hebben vrijdag  gemaal en sluis Usquert officieel in bedrijf gesteld. Er waren veel belangstellenden aanwezig.
Dedden streek de vlag van de Friso Bouwgroep en Bos hees de vlag van Noorderzijlvest in top.
Daarmee droeg de bouwer het gemaal en de sluis over aan de eigenaar, waterschap Noorderzijlvest.
Als gevolg van de bodemdaling door aardgaswinning ontstonden te hoge waterstanden in het gebied rondom Usquert.
Daar had onder andere de landbouw last van, met natte grond in voor- en najaar.
Daarom zijn gemaal en sluis Usquert gebouwd. Die brengen de waterstanden rond Usquert weer naar beneden.
Op 1 juli 2014 is begonnen met de bouw van het gemaal. De sluis is gebouwd in het voorjaar van 2015.
Naast het opheffen van de gevolgen van de bodemdaling door aardgaswinning op de waterstanden, hebben gemaal en sluis nog meer doelen.
Waar mogelijk zijn de wensen en belangen van belanghebbenden, zoals omwonenden, verwerkt.
Zo is de sluis niet alleen passeerbaar voor de pleziervaart, maar ook voor kano’s en schaatsers.
De bovenbouw van het gemaal is ontworpen door Architectenbureau Nienhuis uit Uithuizermeeden.
In het ontwerp heeft de architect zich laten inspireren door het Berlagehuis, het voormalige gemeentehuis, in Usquert.
Bij het ontwerp van het gemaal is ingestoken op een onderhoudsarm, onderhoudsvriendelijk, duurzaam en gebruiksvriendelijk complex.
Omdat het gemaal binnen het bodemdalingsgebied ligt, is het ook aardbevingsbestendig gebouwd.
Door een stuggere constructie kan het gebouw de trillingen beter opvangen.
Bij de bouw van het gemaal is ervoor gezorgd dat de trek van vissen in het Usquerdermaar mogelijk blijft.
Dit gebeurt met een speciale voorziening, de Fishtrack 2.0, ontworpen door Ingenieursadviesbureau Tauw.
Het gemaal Usquert neemt de functie over van het tijdelijke gemaal Helwerd in het Helwerdermaar.
Dit gemaal met sluis is inmiddels gesloopt.
Het terrein en de toegangsweg bij gemaal en sluis Helwerd zijn weer in oorspronkelijke staat teruggebracht.
De bouw van gemaal en sluis Usquert heeft 4,9 miljoen euro gekost.
Omdat de aanleg van gemaal en sluis nodig zijn vanwege de bodemdaling door aardgaswinning, wordt de bouw betaald uit het bodemdalingsfonds Commissie Bodemdaling.

Bron: Noorderkrant.nl

gemaal usquert 1 950x712