DODENHERDENKING
Woensdag 4 mei
19.45 uur Verzamelen bij het Berlagehuis.
19.58 uur Last Post m.m.v. Boreas
20.00 uur Twee minuten stilte
20.02 uur Wilhelmus en aansluitend kranslegging
Er worden kransen gelegd door het 5 Mei Comité, vertegenwoordigers van de gemeente Eemsmond en kinderen van de basisschool.
Na de kranslegging worden er nog een aantal 
gedichten voorgedragen.
Aansluitend wordt een stille omgang gehouden langs de graven 
van de vier gevallenen en de drie geallieerde militairen.
Het staat een ieder vrij bloemen te 
leggen bij het monument of de graven.
Na afloop is er gelegenheid om in het dorpshuis een 
kopje koffie te drinken en zal de voorzitter van het 5 Mei Comité het woord voeren.
Donatie aan Stichting 5 mei comité Usquert
Onze stichting is afhankelijk van giften en donaties en een subsidie van de gemeente.
Mocht u Stichting 5 mei comité Usquert een warm hart toedragen, kunt u een vrijwillige bijdrage storten op rekeningnummer NL50RABO0363662146 t.n.v. Stichting 5 mei comité Usquert. Wij organiseren de Koningsdag, de 4 mei herdenking en een keer per vijf jaar een optocht en een feestavond.
Bij voorbaat onze hartelijke dank.