De Usquerder toneelvereniging Kunst Na Arbeid is sinds twee weken gestart met een afdeling voor de jeugd. De jeugd van Usquert en omstreken kunnen jeugd-toneellessen volgen bij actieve toneelclub. Inmiddels heeft de vereniging al voor vijftien kinderen twee toneellessen verzorgt en mag de opkomst dus goed genoemd worden. De vaste regisseuse van de volwassen toneelgroep van K.NA. Bertha Smith verzorgt, samen met Rina de Heer-Hoek, de toneellessen volgens een lesmethode ontwikkeld door een lerares van de basisschool in Usquert. Deze lesmethode wordt tijdens de lessen als leidraad gebruikt.
De kinderen leren vele zaken zoals o.a. de houding op het toneel, verschillende emoties uitbeelden, lef hebben, durf hebben, non verbale technieken en meer van dit soort opdrachten. Inmiddels is de groep op leeftijd in tweeën gesplitst. Na een aantal basislessen zullen de leerlingen aan de slag gaan met een echt toneelstuk! De uiteindelijke doelstelling is om samen met alle kinderen een leuke toneelvoorstellling te gaan geven. De lessen zijn op woensdagavond van half zeven tot half acht in de toneelzaal van het dorpshuis te Usquert.
Bestuur en leden van de toneelvereniging hopen op een mooie ontwikkeling voor deze nieuwe leden! De volwassenen van Kunst Na Arbeid beginnen op 12 oktober weer met de repetities voor een nieuw toneelstuk. Als er mensen zijn die ook graag toneel willen spelen bij K.N.A. kunnen ze langs komen op de woensdagavond van half acht tot tien uur. Ook deze groep spelers kan altijd versterking gebruiken. Al met al een mooie start van het nieuwe toneelseizoen voor K.N.A. , aldus bestuur en leden.

kna jeugd