De algemene ledenvergadering van de vereniging voor Dorpsbelangen Usquert welke gehouden zou worden op dinsdagavond 24 maart 2020, zoals aangekondigd in de DEVO van deze week, GAAT NIET DOOR!

 

Het bestuur van de vereniging voor dorpsbelangen heeft besloten deze vergadering op te schorten tot nadere aankondiging, dit besluit is genomen na de aankondiging van de beperkende regels door de overheid en zoals de mensen er nu al op reageren.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

De vereniging van Dorpsbelangen Usquert