Het zou een prachtig feest worden: Monumentaal Usquert 2020 ! Mooie kunst en exposities en fijne muziek.
Helaas, door de beperkingen die in het land van kracht zijn, is het niet verantwoord grotere groepen mensen bijeen te brengen en bewoners te vragen hun huizen open te stellen voor exposanten en publiek.
Een verbod op het houden van evenementen geldt vooreerst tot 1 september a.s. maar het is volstrekt niet zeker of deze maatregel wel of niet wordt uitgebreid of dat de ‘1,5 meter’ maatschappij voorlopig van kracht blijft.

Met pijn in het hart heeft de commissie Monumentaal Usquert besloten de festiviteiten van voor dit jaar te annuleren.
Monumentaal Usquert krijgt in september 2021 een herkansing met zo mogelijk dezelfde deelnemers en lokaties!

Picture1