Wegens de graanontvangst wordt de papiercontainer tijdelijk verplaatst naar
het voormalig grasdrogerij terrein Zijlsterweg 14.

Dit gaat in per 1 juli tot nader bericht