Eerder hebben we vanuit de Vereniging van Dorpsbelangen in een DEVO uiteengezet wat ons zoal bezighoud, hieronder een 5-tal vragen (+ antwoorden) met wat basisinformatie over de Vereniging van Dorpsbelangen Usquert.

 • Waarom bestaat de Vereniging van Dorpsbelangen Usquert?

De vereniging is opgericht bij de gemeentelijke herindeling in 1991, waarbij de gemeente Usquert destijds opging in de gemeente Hefshuizen. De lokale politiek en bevolking vreesden een grotere afstand tussen het nieuwe gemeentebestuur, wat niet goed zou zijn voor het behartigen van de leefbaarheids- belangen van het dorp Usquert. Daarom is op 1 juni 1990 de Vereniging voor Dorpsbelangen Usquert opgericht.

 • Wat doet de Vereniging Dorpsbelangen Usquert?

Het dorpsbelangen vormt een schakelfunctie tussen bevolking en de gemeente, we signaleren zelf feiten die tekortkomen m.b.t de leefbaarheid in het dorp. Daarnaast staan we ook open voor uw mening over de leefbaarheid in het dorp. Met name op onderwerpen als ruimtelijke ordening, openbaar groen, woningbouw en huisvesting. Het proces binnen de lokale overheid is veelal complex, en vergt dan ook vaak een lange adem tot zichtbare realisatie van kansen en plannen.

 • Waarom organiseert Dorpsbelangen geen leuke dingen voor het dorp?

Als dorpsbelangen willen we de leefbaarheid versterken, maar hiermee geen competitie zijn voor bestaande verenigingen. Alleen als er geen andere vereniging is om een specifieke activiteit op te pakken, zal Dorpsbelangen het initiatief nemen. Zodra er voldoende draagvlak is, geeft Dorpsbelangen de organisatie over aan anderen. Zoals in geval van de speeltuintjes, waarbij vanuit Dorpsbelangen een commissie is gevormd, waarin ook niet-bestuursleden zitten, die het onderhoud en de contacten met de gemeente onderhoudt. Op deze manier zijn de speeltuintjes blijven bestaan.

 • Waar zet het Dorpsbelangen zich zoal voor in de afgelopen jaren?

Een greep uit de activiteiten waarbij de Vereniging voor Dorpsbelangen haar steentje bijdraagt of heeft bijgedragen:

 • Schoon Usquert (augustus 2019), gezamenlijke zwerfvuil-opruimronde door het dorp met ondersteuning vanuit de gemeente (Buurtwerk-Mensenwerk Hogeland).
 • Behoud en nieuwbouw school Usquert (2019- …..)
 • Doen, Kansen voor Usquert! (2017), waaruit o.a. een actief Groenteam, Energie UQ, Samen koken&eten, en een verdere uitwerking van het welzijnsteam uit voortkomen.
 • Outdoor fitnesspark realisatie nabij voetbalveld en dorpshuis (2017)
 • Realisatie nieuw Dorpshuis (2014)
 • Organisatie Monumentaal Usquert (2-jaarlijks)
 • Handtekeningenactie voor behoud apotheekhoudende huisarts (1999)
 • Waarom lid worden en wat kan ik zelf doen voor Dorpsbelangen Usquert?

Jaarlijks heeft u de mogelijkheid om lid te worden bij onze vereniging, waarmee het draagvlak van onze vereniging bij de gemeente verstevigd wordt. Daarnaast heeft u als lid ook de mogelijkheid om bij de vereniging kenbaar te maken voor welke zaken wij ons dienen in te zetten, of kunnen we u als lid vragen bij de zaken die u specifiek aangaat in uw straat of situatie. Wilt u ons helpen met waardevolle contacten of wilt u af en toe de handen uit de mouwen steken? Bijvoorbeeld voor het onderhoud van de speeltoestellen, of zitting te nemen in één van de andere commissies die aan de vereniging zijn gelinkt (groenteam, onderhoud begraafplaats, Monumentaal Usquert, Stichting Welzijn Usquert). Geef dit dan aan bij één van de bestuursleden.

Binnenkort ontvangt u een brief met verzoek tot contributie-betaling, wij vragen u om uw contributie per bank te voldoen onder vermelding van uw kwitantienummer. Wij stellen uw lidmaatschap zeer op prijs! Ook als u nog geen lid bent, zult meer informatie in de brievenbus ontvangen, of kunt u contact opnemen met onderstaande bestuursleden.
 

Jacob Jansen, voorzitter (0595-423502, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.), of Jan Aldershof, penningmeester (0595-422468)