T.a.v de leden van de Vereniging voor

Dit jaar heeft u een brief in de bus gekregen met het verzoek om de contributie voor de Vereniging voor Dorpsbelangen per bank over te maken. U heeft daar in grote meerderheid gehoor aan gegeven! Onze dank hiervoor!

Natuurlijk kan het zijn dat u de brief niet heeft ontvangen of bent kwijtgeraakt en heeft u de contributie voor 2020 nog niet overgemaakt? Dan kunt u dit alsnog doen naar rekeningnummer NL48RABO0363641521 tnv Vereniging voor Dorpsbelangen Usquert. Betaalt u liever contant, dan kan dat altijd bij de penningmeester .

Ook volgend jaar gaan we de contributie inning per bankoverschrijving organiseren, u krijgt daarvoor in de loop van 2021 een verzoek in uw brievenbus.

De contributie is € 5,- per jaar per huishouden/adres.

Iedereen fijne feestdagen en een rustige jaarwisseling gewenst

en vooral: Blijf gezond

Namens het bestuur

Jan Aldershof

Penningmeester

Kerkstraat 8

0595-422468