USQUERT – Voor boerderij Lutjebosch aan de Oude Dijk in Usquert is een bijzonder ontwerp gemaakt voor een opslagloods. Het project ‘Boerderijen aan de Waddenkust’ van het Waddenfonds ligt hieraan ten grondslag. Een rendabel bedrijf met behoud van de monumentale boerderij is het doel.
‘Boerderijen aan de Waddenkust’ is een initiatief van LTO Noord, Libau en Landschapsbeheer Groningen. Zij willen met dit project de rijke geschiedenis van de boerderijen en het boerenleven zichtbaar houden in het landschap, maar niet ten koste van de agrarische bedrijfsvoering.
Woensdag 6 maart is er een bijeenkomst voor de gemeenteraad in boerderij Lutjebosch. De raadsleden krijgen het ontwerp van de opslagloods te zien en horen van LTO Noord, Libau en Landschapsbeheer meer over dit Waddenfondsproject.
Mocht de raad instemmen met de omgevingsvergunning die nodig is voor de bouw van de opslagloods, dan wordt de schuur op korte termijn gebouwd.

Bron: Nijsnet.nl

Usquert21209