Dankzij de redactie van Devo kunnen we u wat vaker en regelmatiger informeren over de voortgang van de plannen rond ons Dorpscentrum.

In de extra mededeling is al aangegeven dat we op zoek moeten naar een wat soberder opzet van de plannen. En ook dat we ons zullen laten bijstaan bij de bouw en de daaraan voorafgaande plannenmakerij door een ter zake deskundig bureau. Ook gaan we opnieuw inventariseren bij alle gebruikers wat nu precies ten minste noodzakelijk is om de activiteiten te kunnen uitvoeren. Deze aangepaste inventarisering is weer nodig voor het ontwikkelen van de definitieve plannen.

Samen met twee vertegenwoordigers uit de Raad van Toezicht is een concept plan van eisen opgesteld. Dit wordt binnenkort besproken met de voltallige Raad van Toezicht. Hierbij worden ook alle gegevens uit het verleden bij betrokken. Deze gegevens hebben wij gekregen van de vorige beheerster, Aukje Meijer.

Inmiddels worden twee bouwtechnische bureaus gevraagd een offerte te maken betreffende de begeleiding en de planning van de bouw. Samen met de deskundigen Gemeente Eemsmond zijn daar de criteria voor opgesteld. Eind deze maand moet de presentatie plaats vinden. Een van de bureaus is aangezocht door de Stichting Dorpscentrum Usquert en een door de gemeente. Na de presentatie wordt in overleg bepaald welk bureau de opdracht zal krijgen.

Als we zo ver zijn kan het betreffende bureau aan de slag. Er zal overleg moeten worden gevoerd met de architect, de aannemer, het technisch installatiebureau en alle andere organisaties die bij de bouw betrokken zijn. Dit alles overigens wel onder de verantwoordelijkheid van de Stichting. En de Stichting laat zich uiteraard weer bijstaan door de deskundigen uit de Raad van Toezicht en de gemeente. De uitvoering van een dergelijk project is veel te gecompliceerd voor het enige bestuurslid, zoals u zult begrijpen.

Alle betrokkenen zijn er van doordrongen dat de afwikkeling zo snel als mogelijk moet plaats vinden. Er worden dan ook strakke schema’s gehanteerd. Maar voor alles geldt, dat het wel zorgvuldig dient te gebeuren.

Het gemeentebestuur, in de persoon van de verantwoordelijk wethouder Jan Dobma, volgt het proces op de voet. De betrokkenheid van de gemeente laat zich het best zien als u weet dat de Stichting terug kan vallen op de expertise van veel ambtenaren op het gemeentehuis. Deze werken belangeloos mee aan het proces.

Dit alles beziend kunnen we vaststellen dat we op de goede weg zijn om ons dorpscentrum weer op te bouwen. Gelukkig maar, want die rare bouwval van dit moment is een verschrikkelijk storend element in ons mooie dorp.

Tot slot nog twee hartenkreten.

Veel verenigingen uit ons dorp maakten (en zullen dat in de toekomst ook weer doen) gebruik van het dorpscentrum. Maar er zijn er nog die dit nog niet doen. Onze vraag aan hen is in eigen kring na te gaan of het niet mogelijk is straks in het nieuwe centrum ook onderdak te zoeken. Wanneer dit besluit op korte termijn genomen wordt kunnen we de wensen van die verenigingen ook meenemen in de plannen die nu worden uitgewerkt. Laat het weten en, vragen staat vrij, informeer bij ons (Piet Smit 423320).

Zo stilletjes aan zullen we toch een wat meer genormaliseerde situatie gaan bereiken. Dan is het kunnen beschikken over een bestuur van een vijftal mensen toch wel echt nodig. Ook als straks het Dorpscentrum volledig operationeel is. Er moet een secretariaat worden verricht en de financiële administratie vraagt ook de nodige aandacht. Wij vragen u dringend eens bij uzelf na te gaan of in uw omgeving rond te kijken of er de bereidheid is enige tijd te steken in het op poten zetten en houden van een goed draaiende, heel belangrijke, voorziening voor ons dorp.

In de volgende Devo, of zoveel eerder als mogelijk, informeren wij u verder.

Piet Smit

581 364442180311686 1780750146 n