Het gaat er nu echt van komen. Op 11 juli heeft de Raad van Toezicht ingestemd met het financieringsoverzicht. Dat betekent dat we met de bouw kunnen beginnen. Als de laatste puntjes met de aannemers zijn glad geslepen zal de opdracht worden verstrekt en gaat de bouw definitief van start. Dit zal kort na de bouwvakvakantie zijn, dus ergens in de tweede helft van augustus.
Nadat in juni de gemeenteraad heeft besloten dat de toegezegde subsidie ongewijzigd zal blijven, de provincie had voor haar deel dat ook al besloten, konden we verder met het uitwerken van de plannen. Deze fase is nu feitelijk afgerond en kan het traject van bouwen worden ingegaan en dat start, zoals hiervoor al gezegd, in de tweede helft van augustus.
Dit zal betekenen dat, als de weergoden mee willen werken, uiterlijk 1 april van het komende jaar allemaal weer gebruik kunnen gaan maken van ons nieuwe dorpshuis.
Ander goed nieuws is dat het bestuur weer op volle sterkte is. U weet dat Jan Hulsinga, Irma de Joode en Laurens Goedemans al waren toegetreden tot het bestuur. Inmiddels hebben zich weer drie nieuwe leden gemeld, te weten Jeroen Buma, Fieneke Tuininga en Marije Luürssen, waarmee we nu weer een bestuur hebben van 7 personen en dat is goed nieuws voor de toekomst van het dorpshuis.
We zijn echt van plan om de start van de bouw niet zomaar te laten voorbij gaan. Dat feit willen wij graag samen met u allemaal laten gebeuren. Hoe? Daar komen we nog op terug.
In de komende tijd zult u nog veel van ons horen, want met de bouw alleen is ons dorpshuis er nog niet. We moeten het ook nog echt ons eigen dorpshuis maken.
Iedereen die mee heeft gewerkt aan het bereiken van dit punt: hartstikke bedankt.

Piet Smit

dorpshuis02