In de gemeente Usquert stond vroeger één openbare lagere school. In de jaren 1926/1927, de jaren waarin de hier volgende zaak speelt, waren op deze school één schoolhoofd en zes andere onderwijskrachten werkzaam: drie onderwijzers en drie onderwijzeressen. De school werd bezocht door ongeveer 200 leerlingen; iets meer meisjes dan jongens.

In de winter van 1926 hadden deze leerlingen last van koude voeten. Tenminste als we de schoolvergadering mogen geloven. Die diende in december van dat jaar bij het gemeentebestuur een verzoek in om op kosten van de gemeente voor alle 200 leerlingen schoolpantoffels te mogen aanschaffen.
Het verzoek werd, zoals dat heet, in handen van het Dagelijks Bestuur (het college van burgemeester en wethouders) om advies gesteld en werd op 11 februari 1927 behandeld in de gemeenteraad. De voorzitter van de raad, burgemeester T.E. Welt, begint met te zeggen dat omtrent dit probleem "in de boezem van het Dagelijks Bestuur verschil van gevoelen heerscht".

 

Lees meer: Schoolpantoffels in Usquert

 

Bron:http://www.hetverhaalvangroningen.nl

 

image