Nog niet zo lang geleden konden wij laten weten dat de voorlopige bouwvergunning was verleend, zodat eindelijk maar toch met de bouw kon worden begonnen. Daaraan voorafgaande was de aannemer alvast begonnen met voorbereidende grondwerkzaamheden. Dus had iedereen het vaste idee dat alles verder volgens plan zou verlopen. Ook het archeologisch onderzoek bleek niet voor veel vertraging te hebben gezorgd. Maar dan blijkt er opeens een totaal onvoorzien voorval zich aan te dienen. Bij de grondwerkzaamheden aan de Raadhuiszijde bleken enkele kabels van Enexis zich op een zodanige plaats te bevinden dat er even gestopt moest worden. Die kabels zouden namelijk net onder of aan de binnenkant van de fundering komen te liggen en dat kan om meerdere redenen niet. Vandaag, 23 september is de situatie door Enexis bekeken en vastgesteld is dat verplaatsing van de kabels niet mogelijk is.

Lees meer: HET DORPSHUIS DE NIEUWE PERIKELEN

dorpshuis02