Op zaterdag 30 november komt Sinterklaas om ongeveer half 2 met de boot aan in het haventje van Usquert. Daarna wordt  per koets een rondrit door het dorp gemaakt, met medewerking van Boréas. De route is: start aan de Havenstraat, Provinciale weg, Stationsstraat, Boermanjeweg, Raadhuisstraat, Streeksterweg, J.F. Kennedylaan, A. Elemastraat, Burg. Geerlingstraat. De route eindigt bij het gym/overblijf-lokaal van de Openbare Basisschool. Hier begint om ongeveer twee uur het programma voor de alle kinderen van Usquert. Het belooft weer een leuke middag worden met vooral veel muziek. Iedereen is van harte welkom. Kinderen mogen vooraan bij Sinterklaas en de Pieten zitten. Voor de volwassenen zetten we stoelen in een grote kring om de kinderen heen. Omdat de ruimte beperkt is kunnen buggy’s ed. niet mee naar binnen, maar moeten even “geparkeerd” worden. Bij school wordt op 22 november weer een knutselplaat uitgedeeld. Als je iets anders wilt maken voor Sint en Pieten dan is dat natuurlijk ook prima. Alle werkjes en tekeningen zijn welkom. Maak er iets moois van en vergeet niet je naam en je leeftijd er op te zetten.  Alles wat jullie hebben gemaakt kan worden ingeleverd tot vrijdag 29 november voor  18.00 uur bij: Fina Bosman Streeksterweg 67, Annemarie Agema bij school of Pieter Bieremastraat 12,Teresia Schreuder bij school of Middendijk 6,Lida Smit Raadhuisstraat 16 Heb je geen knutselplaat gekregen, dan kun je er eentje ophalen bij Fina, Annemarie, Teresia of Lida. Als je op de Sinterklaasmiddag komt kun je het werkje weer meenemen, met een cadeautje erbij! Wil je iets geven aan Sinterklaas, iets vertellen of iets doen, meld dat dan vooraf even. ls je wilt zingen of dansen, zorg dan zelf even voor een CD. Alles kan en alles mag!

usquert