Op de ledenvergadering is de contributie voor 2015 vastgesteld.
Een gezin (2 volwassenen + evt. kinderen) betaalt € 12,--
Een alleenstaande of éénoudergezin betaalt € 8.--
In het voorjaar kunt u iemand met de kwitantie voor de contributie aan de deur verwachten.
Wit u ervoor zorgen dat u contact geld in huis heeft?
Jongeren vanaf 18 jaar vallen niet meer onder het gezinslidmaatschap maar kunnen meteen zelf lid worden, eventueel met vriend of vriendin!
Hoe en waar kunt u zich aanmelden?
Wanneer u het afgelopen jaar in Usquert bent komen wonen en u bent nog geen lid, dan kunt u zich aanmelden.
Ook als je het afgelopen jaar 18 bent geworden of nog 18 wordt voor de 
kermis op 5, 6 en 7 juni 2015, dan graag aanmelden voor 1 mei a.s.
Daarna sluit de termijn voor aanmelding voor dit jaar!
Aanmelden kan bij:
Klaas Smith (422044),
Ron Bakker (422004) of
Lida Smit (423685)

Ook kunt u zich via de aanmeldformulier opgeven door de gevraagde gegevens in te vullen en dit papier in de bus te gooien bij Klaas Smith,
Hoofdstraat 1.

Klik hier voor het aanmeld formulier: aanmeldformulier contributie 2015

 

vvv