Het afgelopen weekend stond Usquert in het teken van toneel. De plaatselijke toneelvereniging Kunst Na Arbeid, hield de jaarlijkse dubbele toneeluitvoering. Na de zeer succesvolle openlucht voorstelling van het vorig jaar, heeft men besloten om dit jaar weer binnen een toneelstuk op de planken te brengen.

Toneelvereniging Kunst Na Arbeid uit Usquert bestaat 83 jaar en geeft ieder jaar getrouw een toneeluitvoering voor de inwoners van Usquert en omstreken. Ook dit jaar hadden de leden van de toneelclub weer een nieuw toneelstuk ingestudeerd. Na de succesvolle openlucht voorstelling van het vorig jaar, kon men zich nu weer opmaken om binnen te spelen. Dat kon nog niet in het Dorpshuis van Usquert, omdat de verbouw hiervan nog niet geheel gereed is. Een andere locatie die voor handen bleek te zijn was de openbare basisschool in het dorp. Alle medewerking kreeg de toneelclub van de schoolleiding.

Op de vrijdagavond en zaterdagavond, heeft Kunst Na Arbeid het Gronings gesproken blijspel “met vallen en opstoan” opgevoerd, die uit 8 sketches bestond afgewisseld met een aantal mooie liedjes. De gehele cast van K.N.A., onder de regie van Bertha Smith, bracht het zeer komische toneelstuk vlot en vakkundig op de planken. Zeker gezien het feit dat de club een spelerwisseling heeft gehad halverwege de voorbereidingen en dat vele spelers er vanwege hun werk veelal niet aanwezig konden zijn bij de repetities. Ondanks die strubbelingen heeft men een mooi geheel voor het voetlicht kunnen brengen. Het toneelstuk, geschreven door de Drentse schrijver Herman v.d. A. , ging over drie broers waarvan hun levensloop was vastgelegd in een aantal sketches. Beginnend op de lagere school tot aan het huwelijk van de mannen toe, kon het aanwezige publiek zien hoe de mannen volwassen werden en van alles beleefden, tijdens de bekende verschillende levensfases. Daarbij werden zaken als school, danslessen en de dienstplicht niet vergeten.

In totaal hebben ongeveer 170 toeschouwers genoten van het getoonde spel en de soms ontroerende liedjes die gezongen werden. De lachspieren werden op beide avonden danig op de proef gesteld. Aan het einde van de avond werd het geheel besloten met het Gronings volkslied en werden alle spelers en vrijwilligers getrakteerd op een daverend applaus. Kunst Na Arbeid was zeer vereerd dat de schrijver van het toneelstuk op de vrijdagavond ook aanwezig was bij de toneeluitvoering. Op de zaterdagavond werd Gea Knip-Mulder voor het publiek nog even in het zonnetje gezet. Zij is dit jaar 25 jaar bij de toneelclub en heeft ook dit jaar haar laatste toneelrol gespeeld. Zij werd door voorzitter Harald Wiersema bedankt voor haar jarenlange inzet en kreeg een bloemetje overhandigd. Eerder dit jaar had zij al een oorkonde en presentje mogen ontvangen, vanwege haar jubileum. Ook werd kort gememoreerd aan een erelid van de club, die aan het einde van het vorig jaar overleed. Dhr. Onno Jongsma was jarenlang speler en regisseur van de club en zou dit jaar precies 65 jaar lid zijn geweest van K.N.A. Tijdens beide toneelavonden werd er ook een zaalverloting gehouden, waarbij leuke prijzen te winnen vielen. Vele mensen gingen dan ook niet met lege handen huiswaarts. De prijzen waren beschikbaar gesteld door Onderhoudsbedrijf Conny Brugge uit Usquert. Onderhoudsbedrijf Conny Brugge en M&M Staltrans B.V. uit Usquert zijn sinds enkele jaren de vaste sponsoren van Kunst Na Arbeid en daar is de vereniging dan ook zeer content mee. Waar bestuur en leden van de club ieder jaar ook heel blij mee is, zijn de vele vrijwilligers die ons met alles wat erachter de schermen gebeurd altijd weer helpen. Zonder de mensen de techniek, bar, licht en geluid e.d. kunnen wij geen toneeluitvoering geven. Iedereen die heeft meegeholpen worden ook via deze weg bedankt voor hun inzet.

Al met al kijkt het bestuur en de leden terug op een zeer geslaagde toneeluitvoering. 

school2