Het boek Nijhuis, architect zal in het najaar verschijnen. Wat begon in 2008 met een informatief gesprek over 'een vooraanstaand Groninger architect', zoals Nijhuis tot dan toe werd getypeerd, leidde dankzij zijn nalatenschap tot verdieping in leven en werken alsmede in dat van zijn opzichter (later compagnon en opvolger) Karel Reker en in dat van diens zoon Lammert Reker. 
Een informatieve site over dit boekproject is heden geactualiseerd on line gezet: www.nijhuisarchitect.nl (resolutie: laag)
Duidelijkheid....
rond de op internet te lezen reeks Nijhuis-en, geen relatie hebbend met deze uitzonderlijke Groninger en duidelijkheid ook rond niet correct aan hem gerelateerde panden, hoe fraai ook. Er kwam echter veel voor terug, in de site zijn toelichtingen en pagina's hierover opgenomen, klik in de site: Download pdf
Dagblad van het Noorden....
oorspronkelijk Nieuwsblad geheten, waarvoor Nijhuis in 1903 het drukkerijgebouw ontwierp, publiceerde op 5 juni j.l. voor de tweede maal uitvoerig over haar architect Nijhuis, klik in de site: publicaties.
 
 
800px-Usquert Biwema