Bijna is het dan zover. Op 20 juni heeft de bouwkundige oplevering plaats gevonden. Daarna zal de sportzaal worden afgewerkt: er komt een nieuwe vloer en nieuw materiaal. Verder zal dan ook de keuken worden geïnstalleerd. Eén belangrijk meubel staat al op zijn plaats: de door Talens gemaakte bar, een meubel met een genoeglijke leunhoogte.

Aansluitend aan de schoolvakantie kunnen alle verenigingen weer gebruik maken van de nieuwe accommodatie, met dank aan allen die in de achterliggende periode onze verenigingen zo goed en zo  kwaad als kon tijdelijk onderdak hebben verleend. Geen gesleep en gedoe meer, maar alles weer lekker in eigen dorp.

We gaan nog wel een officieel openingsfeest houden, waarbij u allemaal zult worden uitgenodigd. De datum staat al vast:  namelijk zaterdag 20 september.

Nu gaat de volgende fase beginnen, namelijk het laten draaien van het geheel. Dit zal door ons allemaal moeten gebeuren, aangezien er geen middelen zijn om betaalde krachten in te zetten. Dus zijn we op zoek naar dorpsgenoten die wat tijd beschikbaar hebben om de nodige hand- en spandiensten te verlenen.

Wij zoeken mensen die een of meer dagdelen per week aan het dorpshuis willen besteden, zoals barbeheer, toezicht, maar ook (dagelijks) onderhoud.

Lees meer:HET DORPSHUIS DE LAATSTE VOORRONDE

20140620 074203