Wat hebben we er met elkaar een geweldig feest van kunnen maken. Alles en iedereen heeft er alles aan gedaan om de dag helemaal te laten slagen. Om te beginnen bleken de weergoden ons heel welgezind; geen spat regen en volop zon. We hebben niet beter kunnen wensen. De verenigingen waren zeer nadrukkelijk aanwezig en hebben zij, die het (nog) niet wisten kunnen laten zien wat er zoal in ons dorp gaande is. En dat is heel veel en alles weer onder eigen dak. In mijn openingstoespraakje heb ik nog even gememoreerd dat het dorp 50 jaar geleden een bedrag van ruim fl. 17.000,-- bijeen heeft gebracht  om de eerste bouw mee te financieren. Diezelfde vrijgevigheid en betrokkenheid bij het dorp bestaat nog steeds: dorpsgenoten en verenigingen hebben in een korte periode ruim E 12.000,-- geschonken, ofwel in de geldsoort van 50 jaar geleden, meer dan fl. 25.000,--!! En dan hebben we het nog niet eens gehad over de bijdragen die de verschillende sponsoren hebben gedaan, in geld of in diensten. Ontzettend bedankt allemaal hiervoor. In de DEVO is het een goed en sympathiek gebruik om duimen uit te delen. Van deze plek wil ik dit gebruik voor één keer even lenen en heel graag namens het voltallige bestuur al die vrijwilligers een grote duim geven voor hun geweldige inzet om te helpen komen waar we nu zijn, maar ook aan hen die deze feestelijke dag mee hebben geholpen te laten zijn wat die is geworden: een feest voor ons allemaal. Oskeders bedankt voor deze geweldige dag en tot ziens in ons eigen dorpshuis bij welke gelegenheid dan ook. We hebben veel activiteiten in het dorpshuis, maar er is nog ruimte voor andere dingen. Hebt u een idee, schiet dan eens iemand van het bestuur aan. Wie weet leidt dat weer tot iets nieuws en gezelligs. In de strijd om de titel “Het leukste dorp van Groningen” hebben we heel goed gescoord en het thema was toen “In Beweging”. Diezelfde beweging zullen we ook in ons eigen huis willen houden.

Proficiat allemaal.

Piet Smit

logo