In de vorige editie van DEVO hebben we jullie geïnformeerd over de plannen en ideeën over een leefbaarheidsproject in Usquert. Dit onder de naam deur en veur elkenain.
Inmiddels zijn we weer een paar stappen verder met de voorbereiding. Er zijn al gesprekken gevoerd met personen in het dorp en we hebben fondsen kunnen werven om deze activiteiten te kunnen financieren.
Als u deze uitgave in de bus zult hebben gevonden, hebt u ook een vragenlijst ontvangen en wij hopen dat u deze gaat invullen. Hij is zo ingericht dat niet achterhaald kan worden waar die vandaan komt en wie hem ingevuld heeft. Dat is ook niet van belang. Wel belangrijk is wat wordt ingevuld, want we willen heel graag weten wat er volgens u moet gebeuren en wat u zelf of samen met anderen hieraan zou kunnen bijdragen. Met de uitkomsten daarvan en met de resultaten van alle gevoerde gesprekken gaan we samen aan de slag.
Omdat dit een project gaat worden van het hele dorp en alle inwoners is gekozen voor een nieuwe naam, namelijk
DOEN! Kansen voor Usquert
Begin september worden deze vragenlijsten bij u thuis opgehaald door de bestuursleden van de Vereniging voor Dorpsbelangen Usquert. U kunt de vragenlijst ook in de brievenbus stoppen bij Netteke Nienhuis (Wadwerderweg 5) of bij Piet Smit (Streeksterweg 3). Vervolgens gaan we samen met Annemarieke Aarts en Elien Padje alle gekregen informatie verwerken en de resultaten daarvan met u bespreken in ons dorpshuis. Hiervoor wordt elke dorpsbewoner uitgenodigd. De juiste datum wordt nog bekend gemaakt in de DEVO en via Usquert.net. Maar deze zal begin november zijn. Wij weten zeker dat dit een boeiende bijeenkomst zal worden, want dat er veel leeft in ons dorp, dat staat vast!

Wij rekenen op uw medewerking.

Vereniging voor Dorpsbelangen

dorpsbelangen