Inwoners van Usquert hebben hart voor hun dorp.
Maar liefst 9 ideeën kwamen er eind september uit de huis-aan-huis enquête van ‘DOEN! Kansen voor Usquert’.
Deze oogst delen we met alle Usquerders op 4 november in het Dorpshuis.
We hopen op een volle zaal!
Veel inwoners van Usquert hebben ideeën voor de leefbaarheid van ons dorp en veel mensen willen ook best wat doen.
Misschien wil je zelf ook ergens bij aanhaken!
Om ons te ondersteunen, zijn er professionele partijen aanwezig.
Is er genoeg animo voor een idee, dan helpen zij om dit verder uit te werken.
Welke ideeën dit zijn, hoor je op 4 november.
Het bestuur van de Vereniging voor Dorpsbelangen hoopt een heleboel Usquerders te zien op 4 november.
Je bent van harte welkom!
Wanneer: 4 november 2017
Hoe laat: 14:00 – 16:00 (inloop vanaf 13:30 uur)
Waar: Dorpshuis

doen