Op zaterdag 25 november a.s. zal  Sinterklaas weer een bezoek aan Usquert brengen.  
Om ongeveer 14.30 uur zal hij aankomen in de haven van Usquert.
Daarna wordt per koets een rondrit door het dorp gemaakt die eindigt bij het Dorpshuis.
Om 15.30 uur begint daar het feest voor de kinderen van Usquert.
Iedereen is daar welkom, maar natuurlijk in eerste instantie de kinderen. 
De kinderen mogen helemaal vooraan bij Sinterklaas en de Pieten zitten, de (groot)ouders vragen we in een grote kring om de kinderen heen te gaan zitten.
Bij school zal weer een knutselplaat worden uitgedeeld waarmee een schoentje gemaakt kan worden.
Heb je geen knutselplaats gekregen, dan kun je er eentje halen bij een van de adressen waar je het schoentje ook weer kunt inleveren. 
Kleur en  versier de schoen zo mooi mogelijk, zet je naam erop lever je knutsel uiterlijk op
vrijdag 24 november voor 18.00 uur in bij: 
Afienke Bultena              Raadhuisstraat 28
Jolanda Kamminga         Hoofdstraat 9
Sandra Spaak                 Streeksterweg 12
Lida Smit                         Raadhuisstraat 16
Als je op de Sinterklaasmiddag komt kun je het schoentje weer meenemen, met een cadeautje erin!
De Sinterklaasmiddag wordt georganiseerd door de St. Wielercomité Usquert in samenwerking met het dorpshuis en Kleermakerij Wina:

wina.png