Zaterdagmiddag 4 november vond in het dorpshuis de dorpsmiddag plaats, van het project DOEN! Kansen voor Usquert. Hier werden de uitkomsten gepresenteerd van een flink aantal  dorpsgesprekken en van de enquête die dit najaar onder heel het dorp is verspreid. Erg blij was de Vereniging voor Dorpsbelangen met een grote opkomst van ongeveer 60 man. De middag bestond uit twee delen: een algemeen deel waarin de projectmanager, Annemarieke Aarts, een presentatie gaf en aansluitend een ideeënmarkt waarin de aanwezigen extra informatie konden krijgen over diverse onderwerpen die in de presentatie aan bod waren gekomen.

Annemarieke vertelde eerst over de resultaten van de enquête. Een kwart van de huishoudens in ons dorp heeft de enquête ingevuld. Eén van de opmerkelijkste resultaten is dat er nog een groot aantal mensen in Usquert is dat best actiever zou willen zijn in het dorp. Zij maken nog geen deel uit van de bestaande verenigingsstructuur en van de grote groep vrijwilligers die zich nu al voor het dorp inzet. Bovendien blijken een aantal dorpelingen met ideeën rond te lopen waar ze niet echt wat mee doen, omdat ze niet goed weten waar ze moeten beginnen. Kortom: er zijn nog allemaal verborgen wensen en ideeën in ons actieve dorp.

Negen nieuwe thema’s en ideeën die naar voren zijn gekomen in de dorpsgesprekken en uit de enquête werden door Annemarieke gepresenteerd. Dit waren:

- het onderhoud van het bosje bij de voetbalvelden;

- onderhoud van het dorp in het algemeen;

- verpaupering en verrommeling van panden;

- een grotere centrale speeltuin;

- het dorpshuis als huiskamer van het dorp;

- samen koken en eten;

- een dorpswinkel;

- een dorpscoöperatie voor welzijn en zorg;

- en een pilotproject voor energieopslag en - opwekking.

DSC09676DSC09677

 


Enthousiast vertelde Annemarieke aan een aandachtig publiek over de thema’s en ideeën, waarbij Usquerders hun eigen idee steeds kwamen toelichten. Vervolgens heeft Annemarieke de aanwezigen wat meer uitleg gegeven over het uitvoeren van een idee, maar ook bij welke organisaties daarvoor om ondersteuning kan worden gevraagd. Een aantal van die professionele partijen was ook op de dorpsmiddag aanwezig en stonden bij het tweede deel van de middag bij verschillende tafels van de ideeën-groepjes om te helpen brainstormen en te adviseren. Een groot deel van die groepjes op de ideeënmarkt zijn druk bezocht. Mensen vroegen informatie, raakten in gesprek over de ideeën en gaven zich op om mee te helpen of deel te nemen. Vooral bij de ideeën over onderhoud van het bosje bij de voetbalvelden, samen koken en eten, de dorpswinkel en energieopslag en - opwekking werd er gepraat tot aan het einde van de middag. De initiatiefnemers en belangstellenden gaan na de dorpsmiddag met elkaar om tafel om te kijken hoe het idee in plannen kan worden omgezet. De Vereniging voor Dorpsbelangen gaat zorgen dat er ondersteuning komt voor de verdere ontwikkeling van die ideeën. Want daar gaat het uiteindelijk om: hoe komen we van mooie ideeën naar uitvoerbare plannen.Naast aangewezen tafels voor de bekende initiatieven hing er in het dorpshuis ook een ideeënmuur, waarop Usquerders hun idee voor Usquert konden schrijven. Daarnaast was er ruimte om aan te geven dat iemand benaderd mag worden voor klusjes of andere kortstondige hulp. 

De Vereniging voor Dorpsbelangen is blij verrast met de grote aanwezigheid van Usquerders op de dorpsmiddag en van de enthousiaste sfeer. Door het bijeenbrengen van geïnteresseerde Usquerders uit alle delen van het dorp, hebben een aantal ideeën een vliegende start gekregen. De Vereniging voor Dorpsbelangen zal samen met de initiatief-groepen het dorp de hoogte houden over de voortgang van de plannen. Wie gaandeweg  de uitwerking wil aanhaken is van harte welkom  dat alsnog te doen.

De Vereniging voor Dorpsbelangen bedankt alle aanwezigen hartelijk  hun bijdrage en voort de gezellige middag!

DSC09682DSC09683 2DSC09686