Grote opkomst gisteren bij de jaarvergadering in dorpshuis Usquert. Nadat verschillende verslagen voorgelezen zijn en het financieel verslag goedgekeurd is stelt voorzitter Jaap Nienhuis kermis 2018 ter discussie. Het een en ander wordt uitgelegd en waar het bestuur tegen aan loopt. De leden zijn op de hoogte van de struikelblokken. De hoop wordt uitgesproken dat er in 2018 naast de feesttent ook weer een kermis komt. Het bestuur gaat met de ingeslagen weg verder.
Willem Jan Bultena is unaniem aangenomen in het bestuur. Hij neemt de plaats in van Fina Bosman zij is vorig jaar uit het bestuur gegaan. Klaas Smith en Stefan Spaak waren herkiesbaar maar zijn weer voor 3 jaar herkozen. 
Het bestuur heeft afscheid genomen van Roland Bakker penningmeester van de vereniging. Na 20 jaar stopt hij er mee. Heero Zuideveld neemt zijn taak over. 
Het bestuur is nog op zoek naar een vrouwelijke bestuurslid. Voor meer informatie kun je terecht bij een van de bestuursleden. 
Voorzitter: Jaap Nienhuis
Secretariaat: Lida Smit
Penningmeester: Heero Zuideveld 
Bestuursleden:
Klaas Smith, Piet Blink, Erik Hoekzema, Stefan Spaak en Willem Jan Bultena

vvv