Op de ledenvergadering is de contributie voor 2018 vastgesteld.

Een gezin (2 volwassenen + evt. kinderen) betaalt € 12,--

Een alleenstaande of éénoudergezin betaalt €   8.--

In april/mei kunt u iemand met de kwitantie voor de contributie aan de deur verwachten.

Wit u ervoor zorgen dat u contact geld in huis heeft?

Jongeren vanaf 18 jaar vallen niet meer onder het gezinslidmaatschap, maar kunnen uiteraard zelf lid worden, eventueel met vriend of vriendin!

Hoe en waar kunt u zich aanmelden?

Bent u het afgelopen jaar in Usquert komen wonen en u bent nog geen lid?
Dan kunt u zich aanmelden.
Ben je in het afgelopen jaar 18 geworden of word je 18 jaar voor de kermis op 1, 2 en 3 juni, dan graag aanmelden voor 1 mei a.s. Daarna sluit de termijn voor aanmelding voor dit jaar!

Aanmelden kan bij:

Klaas Smith (422044)

Lida Smit     (423685)

Aanmelden kan ook via de site www.usquert.net door de gevraagde gegevens in te vullen of door de gegevens hieronder in te vullen en dit papier in de bus te gooien bij Klaas Smith, Hoofdstraat 1.

Naam: ___________________________________________________________________

Adres: ___________________________________________________________________

Postcode: ________________________________________________________________

Aantal volwassenen (18 jaar en ouder): _________________________________________

Aantal kinderen (t/m 17 jaar):

naam: ______________________________________________  leeftijd _______________

naam: ______________________________________________  leeftijd _______________

naam: ______________________________________________  leeftijd _______________

naam: ______________________________________________  leeftijd _______________

Download hier het word bestand:Contributie VVV