Het is 200 jaar geleden dat molen Eva is gebouwd in Usquert. Om dit te vieren zijn tal van activiteiten georganiseerd. Zo hebben de basisschool- kinderen van het dorp oude zeilen beschilderd onder leiding van Peter Durieux en heeft muziekvereniging Boréas zijn zomeravondconcert gehouden bij de molen. Stichting Molenvrienden Eva organiseerde op woensdag 29 augustus voor de kinderen van Speelweek Usquert een gezellige dag, waarbij ook dit jaar de pannenkoeken niet ontbraken

Bijzonder om te vermelden is de fietstocht op zaterdag 8 september tijdens Open Monumentendag en Monumentaal Usquert. Deze fietstocht wordt georganiseerd in samenwerking met de molenaars van Kantens, Zandeweer en Uithuizen. Ook deze molens hebben een jubileumjaar: molen Grote Geert Kantens 200 jaar, molen Windlust Zandeweer 200 jaar en molen De Liefde Uithuizen in 2016 150 jaar. De fietstocht is 30 kilometer en deelname is gratis. Dit is mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Eemsmond die eigenaar is van alle 4 molens. U kunt starten bij een van de vier molens vanaf 10.00 uur.

Eigen foto

Op de foto staan de leden van Stichting Molenvrienden Eva Usquert
v.l.n.r. Nick Meertens, Fokko Padje, Willem Huizenga, Helma Wassing, Karen Versloot, Henk Huizenga, Schelte Doornbos, Zwanet Post, Tiemen Bos, Erick Erdtsieck. Afwezig: Jacob Weessies en Jefta Tuininga.

Eva 4524