In de gemeente Eemsmond staan zes molens. Vier Koren-en pelmolens, te weten: Grote Geert in Kantens, De Liefde in Uithuizen, Eva in Usquert en Windlust in Zandeweer, een poldermolen, De Goliath in de Eemshaven en het houtzaagmolentje De David in Warffum.
Drie van deze zes molens zijn in 1818 gebouwd, dus dit jaar 200 jaar geleden.
Om dit te vieren zijn er op zaterdag 8 september diverse activiteiten bij deze molens. Er wordt die dag een gezamenlijke molenfietstocht georganiseerd langs deze molens en verder hebben de molens op deze dag een eigen programma. De (gratis) fietstocht start om 10:00 uur. U kunt starten bij de molens in Kantens, Uithuizen, Usquert en Zandeweer. U eindigt dan weer bij uw startplaats.
Programma zaterdag 8 september 2018:
Molen De Grote Geert, Kantens:
10.00 uur; Start Molendag. Koffie met koek en cake. Ranja voor kinderen. Start molenfietstocht.
14.00 uur; Springkussen, suikerspin en gratis pannenkoeken in en bij de stookhut. Kinderen mogen verkleed komen en maken kans op een prijsje  Deze middag hebben we live muziek van het Ginger Acoustic Cover Duo. Presentatie nieuwe ansichtkaart van molen de grote Geert.
Molen Windlust Zandeweer:
10:00 Start Molenfietstocht, Kaha di orgel. (Antilliaans straatorgel), Jan de Vries Zang, Herman Wubbolts Accordeon Ook komt de Kiepkerel voorbij.
Molen Eva. Usquert:
10:00 start Molenfietstocht, Koffie, thee, ranja,Graan schonen met een waaier voor de molen, Oude landbouwwerktuigen
Vanaf 13:00 uur: Graan naar de molen brengen met paard en wagen. Graanzakken luien naar de steenzolder. Graan malen. (Indien voldoende wind). Gemalen graan ophalen van de molen met paard en wagen. Door de schoolkinderen geverfde oude zeilen.
In het kader van Monumentaal Usquert ook een optreden van De Zielrietzangers bij de molen.
Molen De Liefde Uithuizen:
10:00 uur Start Molenfietstocht. Rondleidingen.
Poldermolen De Goliath:
Muziek bij de molen. Koffie en thee.
Houtzaagmolen De David:
Is te bezichtigen in het openluchtmuseum.

Een routeboekje van de fietstocht langs de jubilerende molens, mede mogelijk gemaakt door de gemeente Eemsmond,  is verkrijgbaar bij de molens in Kantens, Uithuizen, Usquert en Zandeweer.

fietsroute