Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. www.usquert.net is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.  

 

De inhoud van deze site is slechts bedoeld als informatie. www.usquert.net staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit daarvan. www.usquert.net aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. www.usquert.net sluit dan ook alle aansprakelijkheid hieromtrent uit.

Alle informatie op deze website dient voor persoonlijk gebruik. Verspreiding of doorgeleiding van deze informatie op welke manier dan ook is niet toegestaan. Niets van deze website mag zonder toestemming worden gebruikt voor andere websites.

Op deze website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Als deze website links bevat naar websites of naar webpagina's van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Cookies
Om U een optimale service aan te bieden maakt www.usquert.net vaak gebruik van cookies. Een 'cookie' is een klein bestandje met informatie dat opgeslagen wordt op uw computer: deze cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan deze site. Het cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt. Geen enkele ervan bevat informatie waardoor met u contact kan worden opgenomen via e-mail. U heeft ook de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u verwittigt telkens wanneer cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.

Alle door www.usquert.net gefabri-ceerde websites zijn auteurs-rechtelijk beschermd. Het gebruik van gegevens, plaatjes, scripts en/of bestanden wordt slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van www.usquert.net en na duidelijke bronvermelding.

 

Wordt vriend van DEVO

vriend devo