Nieuwe dorpsvisie Usquert gepresenteerd
 
In de Dorpsvisie Usquert 2024-2034 staat welke onderwerpen de inwoners zelf belangrijk vinden en waar het dorp samen met de gemeente aan wil werken. Op donderdag 11 april kreeg wethouder Mariëtte de Visser de dorpsvisie van de Vereniging voor Dorpsbelangen Usquert.
Mariette de Visser: “De dorpsvisie Usquert biedt mooie actiepunten. De actiepunten rondom Zorg en Welzijn spreken mij bijvoorbeeld aan. Met simpele oplossingen bedacht door inwoners van Usquert worden dorpsgenoten niet direct het medische circuit ingestuurd. Usquert heeft met het project ‘Zorgzaam Usquert’ goud in handen. Daar willen wij heel graag van leren. Wij willen met jullie samen aan de slag om te versterken wat er al is in de dorpen.”
 
De nieuwe dorpsvisie van Usquert gepresenteerd! Digitaal is hij leesbaar via deze link: Dorpsvisie Usquert 2024-2034
 
dorpsvisie

Wordt vriend van DEVO

vriend devo